Značení oken

Chcete snížit pravděpodobnost odcizení Vašeho vozidla o 96%?

Cebia, spol. s r. o. jako první, v roce 1991, zavedla v ČR systém bezpečnostního značení automobilových oken kódem SBZ OCIS, který byl vyvinut ve spolupráci s Policií ČR.

Základní myšlenka preventivní ochrany vozidla před krádeží pomocí značení oken automobilů je velmi jednoduchá, a v této jednoduchosti je její síla.

Principem je faktické znehodnocení vozidla pro zloděje. Každý, kdo musel z jakékoli příčiny přesklít celý automobil ví, že to přišlo řádově na dvacet a více tisíc korun. O tyto peníze zloděj nutně přichází, pokud odcizí vozidlo s označenými okny. Další ztrácí při samotném prodeji. Okna každého automobilu jsou totiž označena homologační značkou, která obsahuje datum jeho výroby – v drtivé většině případů odpovídající roku výroby vozidla.

Pokud např. zloděj dnes odcizí vozidlo značky Škoda Octavia roku výroby 2000 (na všech oknech takového automobilu je v homologační značce uveden rok výroby skla – rok 2000) s označenými okny kódem, musí taková okna pro legalizaci odcizeného vozu v ČR vyměnit. Zloděj bude muset sehnat nejen kompletní sadu oken, ale ještě oken roku výroby 2000 – a to není jistě snadný úkol. Zloděj většinou nemá jinou možnost, nežli provést výměnu oken za zcela nová (tj. s jiným rokem výroby). Takovou záměnu však odhalí prakticky každý automechanik a může znamenat pouze dvě věci, buď bylo vozidlo v minulosti hodně havarované, nebo je odcizené. V obou případech je cena prodávaného vozu hluboko pod běžnou cenou a pro zloděje nezajímavá.

Vzhledem k tomu, že mnozí z nás částku za značení oken 1680,- Kč (což představuje např. sobotní nákup v hypermarketu) raději ušetří, mají si zloději na ulicích stále z čeho vybírat, a také vybírají.

Celkový počet odcizených automobilů v České republice se stále drží na ročních průměrech kolem 20.000. Podrobná, více než desetiletá statistika Cebia, spol. s r.o. vykazuje, na vybraném vzorku 100.000 vozidel, o 96% nižší počet krádeží označených automobilů kódem SBZ OCIS než je celorepublikový roční průměr. Na 1 odcizené vozidlo s označenými okny připadá 24 odcizených vozidel bez značení oken.

Cebia, spol. s r.o. nabízí tři varianty značení oken Vašeho vozidla. Rozdíly v jednotlivých způsobech spočívají jednak v rychlosti realizace a účinnosti ochrany vozidla.

A. Systém SBZ OCIS (Systém Bezpečnostního Značení OCIS) = “okamžité provedení” provádí se technologií pískování, používá pro označení vozidla speciální kód Cebia, který byl vyvinut v roce 1991 ve spolupráci s Policií ČR, kód obsahuje 7 alfanumerických znaků lze realizovat okamžitě a na počkání.

B. Systém EUROVIN OCIS = “provedení s objednáním”
provádí se technologií pískování, používá pro označení vozidla identifikační číslo karoserie vozidla – VIN = identifikátor jednoznačně popisující identitu vozidla, obsahuje vždy 17 alfanumerických znaků je nutné objednat výrobu šablon dle VIN konkrétního vozidla.

C. Systém SOZ OCIS (Systém Ochranného Značení OCIS) = “provedení s objednáním” provádí se technologií leptání, používá pro označení vozidla identifikační číslo karoserie vozidla – VIN = identifikátor jednoznačně popisující identitu vozidla, obsahuje vždy 17 alfanumerických znaků je nutné objednat výrobu šablon dle VIN konkrétního vozidla možnost vlastního provedení v domácím prostředí.

Značení spočívá ve vypískování/vyleptání vnějších identifikačních znaků na okna vozidla, vylepení dvou samolepicích etiket OCIS, vystavení “Osvědčení o registraci údajů o vozidle do Systému OCIS” a identifikační karty OCIS.

Značení pískováním (SBZ, EUROVIN) se provádí pískováním pomocí korundového písku a pískovací pistole. Provádí se pouze v Autorizovaných Pracovištích Cebia. Výhodou je větší hloubka značení, tedy vyšší bezpečnostní třída. Profesionálním provedením značení – pískováním, je dosaženo dostatečné hloubky ochranných znaků ve sklech, která je nezbytně nutná pro zajištění jejich neodstranitelnosti.
Značení leptáním (SOZ) se provádí vyleptáním kódu na okno pomocí speciální leptací pasty. Výhodou je, že toto značení si může zákazník sám provést v domácích podmínkách pomocí dodané leptací sady.

Nedílnou součástí značení oken SBZ OCIS, EUROVIN OCIS a SOZ OCIS je registrace vozidla v mezinárodním informačním Systému OCIS, který slouží mimo jiné policii a privátním organizacím pro identifikaci označených vozidel nejen v ČR, ale zvláště pak v zahraničí.

Cílem Systému OCIS je snižovat počet odcizených vozidel, nalézat tato odcizená vozidla a navracet je původním majitelům.

Registrace vozidla v Systému OCIS nabízí majiteli vozidla pokrádežový servis pracoviště HelpDesk OCIS v případě odcizení vozidla. Jako příklad těchto služeb uveďme dopravu nalezeného vozidla ze zahraničí. Doprava, respektive cena dopravy odcizených vozidel nalezených mimo republiku, je často tak drahá, že řadě motoristů znemožňuje navrácení vozidla. A právě tato doprava vozidla zpět do ČR je klientům Cebia, spol. s r.o. plně hrazena.

HelpDesk OCIS přijímá po celých 24 hodin denně informace o pohřešovaných vozidlech, zavádí je do informačního Systému OCIS a zpřístupňuje tyto informace pro většinu evropských zemí.

Vzhledem k vysoké účinnosti, snadné realizaci a příznivé ceně, je systém značení oken SBZ OCIS, EUROVIN OCIS, SOZ OCIS vhodný jako základní prevence pro všechny kategorie vozidel.

Značení provádíme na pobočkách:

- Frýdek-Místek, ul. Beskydská 704

SBZ OCIS – značení oken kódem SBZ se současnou registrací údajů o vozidle do Systému OCIS.
EUROVIN OCIS – značení oken kódem EUROVIN se současnou registrací údajů o vozidle do Systému OCIS.
AUTODOT OCIS – značení vozidel nepřenositelnými identifikačními prvky s využitím holografické technologie – typu OV METAL a OV DOT, včetně registrace do Systému OCIS.
VINFOTO – fotodokumentace a klasifikace stop poškození motorových vozidel.
VINTEST – prověřování původnosti identifikátorů vozidel.

- Ostrava, ul. Brandlova 5

SBZ OCIS – značení oken kódem SBZ se současnou registrací údajů o vozidle do Systému OCIS.
EUROVIN OCIS – značení oken kódem EUROVIN se současnou registrací údajů o vozidle do Systému OCIS.
AUTODOT OCIS – značení vozidel nepřenositelnými identifikačními prvky s využitím holografické technologie – typu OV METAL a OV DOT, včetně registrace do Systému OCIS.